Nieprzetarte szlaki statystyki (art. spons.)

Rozwój wciąż trwa!

Rozbudowa istniejącego portalu o nowe funkcjonalności i e-usługi to cel rozpoczętego przez Główny Urząd Statystyczny w 2014 r. Projektu „Portal Geostatystyczny – Faza II”. W wyniku realizacji Projektu użytkownicy Portalu Geostatystycznego będą mogli przeprowadzać zaawansowane analizy geostatystyczne na bazie udostępnianych danych oraz korzystać z szerokiego zakresu dodatkowych funkcjonalności, jak na przykład: przygotowywanie map tematycznych na bazie własnych danych, wykonywanie zapytań przestrzennych w czasie rzeczywistym, korzystanie z danych Banku Danych Lokalnych w pełnym zakresie z dostępem do wielu istotnych szeregów czasowych na różnych poziomach prezentacji czy też zaawansowana edycja wydruku mapy do celów publikacyjnych.
Zupełnie nową usługą będzie dla użytkowników aplikacja mobilna  Portalu Geostatystycznego dedykowana na urządzenia przenośne typu smartfon, I-phone czy I-pad, która będzie umożliwiała szybką i łatwo dostępną prezentację wybranych danych statystycznych. Wśród lawinowo rosnącej liczby aplikacji mobilnych o różnej wiarygodności, opcja wizualizacji rzetelnych i referencyjnych danych statystycznych na mapach z Głównego Urzędu Statystycznego bez wątpienia jest propozycją atrakcyjną. Aby rozwój II Fazy Projektu przebiegał w sposób konstruktywny, ale i klarowny dla szerszej grupy odbiorców, przewidziana została specjalna konferencja pt.: „Portal Geostatystyczny – platforma nowych możliwości”, która odbędzie się 13 sierpnia w Hotelu Novotel w Warszawie. Już dziś zaproszeni do uczestnictwa w wydarzeniu goście mogą rejestrować się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej konferencjageostat.pl.

Szeroki zakres korzyści

Usługi oferowane przez Portal Geostatystyczny zapewniają wiele korzyści, które mogą odczuć różnego rodzaju odbiorcy informacji statystycznych. Począwszy od osób indywidualnych  zainteresowanych różnymi zjawiskami występującymi na terenie naszego kraju, poprzez środowisko naukowe do przedsiębiorców i przedstawicieli innych jednostek działających na rzecz pożytku publicznego. Prezentacja danych statystycznych na mapach znacząco ułatwia przyswajanie informacji. Informacje statystyczne, oprócz zaspokajania potrzeby ciekawości, wspomagają również podejmowanie decyzji istotnych dla prowadzenia działalności, czy to przez podmioty publiczne, czy gospodarcze. Na przykład, informacja o liczbie dzieci mieszkających na danym obszarze może pomóc w podjęciu decyzji o rozmieszczeniu szkół czy innych placówek kulturalno-oświatowych, natomiast profil wiekowy czy dochodowy mieszkańców danego obszaru może pomóc przedsiębiorcom w podjęciu decyzji co do lokalizacji punktów prowadzenia swojej działalności, itp.
Rozbudowany Portal Geostatystyczny przyczynić się może również do zwiększenia efektywności działań administracji rządowej i samorządowej w zakresie usprawnienia procesu inwestycji, planowania przestrzennego i budżetowania, poprzez zapewnienie szybkiego i sprawnego dostępu do aktualnych danych przestrzennych niezbędnych do planowania i realizacji działań w sytuacjach kryzysowych. W efekcie można się spodziewać wzrostu efektywności działań instytucji administracji publicznej korzystających z tych danych. Tym samym praktycznie będą wdrażane postanowienia dyrektywy INSPIRE (dot. infrastruktury informacji przestrzennej w Europie) oraz zostanie poszerzona możliwość współpracy między instytucjami w zakresie wymiany informacji i zwiększenia e-usług dla społeczeństwa.

statystyka Główny Urząd Statystyczny Portal Geostatystyczny