Stres inaczej wpływa na serca kobiet i mężczyzn

| Psychologia
paisley's such a nice girl, CC

Stres psychiczny inaczej wpływa na serca kobiet i mężczyzn.

Naukowcy z Duke Heart Center przyglądali się 56 kobietom i 254 mężczyznom, biorącym udział w większym studium REMIT (w jego ramach badany jest wpływ escitalopramu na chorobę serca wywołaną stresem).

Po wstępnych badaniach ochotnicy wzięli udział w 3 stresujących psychicznie zadaniach (liczeniu w myślach, teście odrysowywania kształtów widzianych wyłącznie w lustrze oraz teście przypominania gniewu). Na końcu badani gimnastykowali się na bieżni. Podczas zadań i w okresach odpoczynku między nimi naukowcy wykonywali echokardiografię, pobierali krew, a także mierzyli ciśnienie i tętno.

Okazało się, że o ile u mężczyzn w odpowiedzi na stres psychiczny występowało więcej zmian w ciśnieniu i tętnie, o tyle u kobiet pojawiało się niedokrwienie serca oraz bardziej nasilone agregowanie płytek. Amerykanie zauważyli też, że w czasie wykonywania stresujących zadań dla pań charakterystyczne były większe wzrosty w zakresie negatywnych emocji oraz większe spadki w zakresie emocji pozytywnych.

To studium pokazuje, że stres inaczej wpływa na zdrowie sercowo-naczyniowe mężczyzn i kobiet. Musimy brać to pod uwagę, badając i lecząc pacjentów [...]. Trzeba przeprowadzić kolejne studia, które pomogą ocenić związek międzypłciowych różnic w reakcji serca i długoterminowych rezultatów - podsumowuje dr Zainab Samad.

stres psychiczny zdrowie sercowo-naczyniowe ciśnienie tętno niedotlenienie kobiety mężczyźni Zainab Samad