Diagnozowanie z kształtu strumienia moczu

| Medycyna
craigCloutier (craig Cloutier), CC

Naukowcy stwierdzili, że kształt strumienia moczu można wykorzystać do diagnozowania problemów z prostatą (PLoS ONE).

Charakterystyczny kształt to skutek napięcia powierzchniowego moczu i eliptycznego kształtu pęcherza. [Stworzony przez nas] model komputerowy [fal kapilarnych w strumieniu przy ujściu cewki moczowej] przypasował idealnie do eksperymentów laboratoryjnych i danych wideo od ochotników. Korelacja między kształtem strumienia moczu a tempem przepływu uryny okazała się silna - opowiada dr Martin Knight ze Szkoły Inżynierii i Materiałoznawstwa Queen Mary, University of London.

Akademicy skorzystali z pomocy 60 zdrowych i 60 chorych mężczyzn. Sprawdzali, czy samoocenę kształtu strumienia uryny można wykorzystać do przewidywania maksymalnego wskaźnika odpływu moczu. Okazało się, że tak.

Obliczeniowy model dynamiki cieczy miał pomóc w określeniu kształtu strumienia wydostającego się z otworu pozbawionego symetrii osiowej, podczas gdy podlega on deformacji pod wpływem napięcia powierzchniowego. Eksperymentalne modelowanie strumienia potwierdziło, że kształt strumienia jest dobrym prognostykiem zarówno wskaźnika przepływu, jak i geometrii ujścia. Testy na ochotnikach wykazały, że korelacje te występują także u zdrowych osób oraz pacjentów leczonych z powodu niskiego wskaźnika odpływu. U zdrowych mężczyzn samoocena kształtu strumienia pozwalała prawidłowo oszacować maksymalny wskaźnik odpływu (z dokładnością do plus minus 2%), a u chorych relacje między kształtem i wskaźnikiem odpływu sugerowały słabe rozszerzenie ujścia cewki.

Choć bardzo dokładne, dzisiejsze techniki [pomiaru odpływu moczu] są trudne albo drogie podczas stosowania poza kliniką. Nowe podejście może zatem reprezentować użyteczne rozwiązanie palącego problemu z zakresu inżynierii medycznej. Dzięki temu mężczyźni będą w stanie sami monitorować wskaźnik przepływu moczu.

strumień moczu kształt dynamika cieczy fale kapilarne napięcie powierzchniowe kształt pęcherza dr martin Knight