Chorzy ze stwardnieniem rozsianym rzadziej mają nowotwory

| Medycyna
Patrick Hoesly, CC

Pacjenci ze stwardnieniem rozsianym (SR) rzadziej zapadają na choroby nowotworowe.

Ponieważ układ odpornościowy odgrywa ważną rolę zarówno w nowotworach, jak i stwardnieniu rozsianym, postanowiliśmy sprawdzić, czy w przypadku tej grupy pacjentów ryzyko nowotworu jest inne [niż w populacji generalnej]. [Okazało się, że] niższe jest ogólne ryzyko wystąpienia nowotworu, a [wśród konkretnych jednostek] szczególnie ryzyko raka jelita grubego - podkreśla dr Elaine Kingwell z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej.

Naukowcy porównywali liczbę przypadków chorób onkologicznych wśród chorych z SR z Kolumbii Brytyjskiej i w populacji generalnej. Choć ogólne ryzyko nowotworu, a szczególnie raka jelita grubego, spadało, zaobserwowano też pewne wzrosty. Dotyczyły one raka pęcherza moczowego i nowotworów mózgu (nie były jednak istotne statystycznie). W remitująco-nawracającej postaci SR stwierdzono znaczący wzrost ryzyka nieczerniakowego nowotworu skóry (ang. non-melanoma skin cancer, NMSC).

Jeśli osoba z SR zapadała na nowotwór, w momencie postawienia diagnozy guz był większy. Na razie nie wiadomo, skąd to opóźnienie, ale lekarze mają pewne przypuszczenia. Ponieważ objawy SR są bardzo zróżnicowane i obejmują m.in. uczucie zmęczenia, możliwe, że symptomy nowotworu są maskowane czy przeoczane - uważa prof. Helen Tremlett.

Kanadyjczycy podkreślają, że w ramach przyszłych badań trzeba będzie określić, czemu pacjenci z SR zawdzięczają obniżone ogólne ryzyko chorób nowotworowych.

stwardnienie rozsiane nowotwór ryzko ogólne spadek Elaine Kingwell Helen Tremlett