Niezwykłe oczy szczura

| Nauki przyrodnicze
whiskymac, CC

Szybkie kamery i systemy śledzenia aktywności pozwoliły uczonym z Instytutu Cybernetyki Biologicznej Maksa Plancka na stwierdzenie, że oczy szczurów poruszają się w przeciwnych kierunkach zarówno w płaszczyźnie pionowej jak i poziomej. Każde z oczu porusza się inaczej, w zależności od ruchów głowy. Szczegółowa analiza pola widzenia oczu wykazała, że szczury nie składają obu obrazów w jeden, tak jak robi to człowiek. Co więcej, jedno z oczu bez przerwy obserwuje przestrzeń nad zwierzęciem. To wynik adaptacji do środowiska naturalnego, w którym olbrzymim zagrożeniem są drapieżne ptaki.

Niemieccy naukowcy chcieli sprawdzić, w jaki sposób szczury, które podobnie jak inne zwierzęta, mają oczy umieszczone po obu stronach głowy, radzą sobie z dwiema przeciwstawnymi wymaganiami - z posiadaniem jak najszerszego pola widzenia z jednej strony oraz widzeniem głębi z drugiej. Przymocowali do głów zwierząt miniaturowe kamery, które rejestrowały ruchy oczu. Użyli też urządzenia precyzyjnie mierzącego pozycję głowy, co pozwoliło na bezustanne monitorowanie pola widzenia zwierząt.

Ze zdziwieniem zauważyli, że pomimo iż szczury przetwarzają informacje wizualne w podobny sposób jak inne ssaki, to ich oczy poruszają się w zupełnie inny sposób. Gdy głowa jest pochylona, oczy przesuwają się do tyłu, od czubka nosa. Gdy szczur podnosi głowę, oczy patrzą do przodu zezując. Gdy zwierzę przekrzywia głowę w jedną stronę, oko znajdujące się niżej patrzy do góry, oko położone wyżej - w dół - mówi Jason Kerr, jeden z autorów badań.

Oczy szczura działają zatem bardzo odmiennie od ludzkich. U ludzi niezgodność pomiędzy oczami rzędu 1 stopnia powoduje, że widzimy obraz podwójnie. U szczurów różnica pomiędzy oboma oczami dochodzi do 40 stopni w poziomie i do 60 stopni w pionie. Dzięki temu,niezależnie od ruchów głową, zwierzę może zawsze pilnować przestrzeni nad sobą.

szczur oczy