Umiejętność wczucia się w innych przekłada się na popularność

| Psychologia
Aaron Kawai (sekushy), CC

Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które potrafią lepiej stwierdzić, co inni czują i myślą, są bardziej popularne wśród rówieśników.

Nasze studium sugeruje, że rozumienie czyjejś perspektywy może ułatwiać taki rodzaj kontaktu, który pomaga dzieciom stać się lub pozostać popularnymi - opowiada prof. Virginia Slaughter z Uniwersytetu Queensland.

Popularność mierzono za pośrednictwem nominacji przez kolegów/koleżanki z klasy i ocen nauczycieli.

W ramach studium psycholodzy analizowali wyniki 20 badań dotyczących związku między teorią umysłu (systemem pojęć ułatwiającym wyciąganie wniosków o stanie umysłu innych) a popularnością. W sumie objęły one 2096 dzieci w wieku 2-10 lat z Azji, Australii, Europy i Ameryki Północnej. We wszystkich badaniach poza trzema większość stanowiły dzieci białe. Dominowały osoby pochodzące z klasy średniej.

Naukowcy stwierdzili, że związek między umiejętnością wczucia się w czyjeś emocje/myśli a popularnością występował zarówno wśród młodszych, jak i starszych dzieci. Oznacza to, że rozumienie perspektywy innych ogrywa ważną rolę w zaprzyjaźnianiu się i podtrzymywaniu więzi na późniejszych etapach rozwoju.

Psycholodzy stwierdzili, że w przypadku chłopców związek był słabszy niż dla dziewcząt. Autorzy publikacji z pisma Child Development wyjaśniają, że przyjaźnie dziewczynek cechuje większy poziom intymności i nastawienie na rozwiązywanie konfliktów, dlatego konieczna jest większa wrażliwość na stany mentalne rówieśników.

Nasze ustalenia pokazują, że trenowanie wrażliwości dzieci na myśli i emocje innych może poprawić ich relacje z rówieśnikami - podsumowuje Slaughter.

teoria umysłu perspektywa emocje uczucia myśli inni popularność dzieci Virginia Slaughter