Królowe długo żyją, bo dobrze zapobiegają uszkodzeniom oksydacyjnym

| Nauki przyrodnicze

Królowe termitów dysponują skutecznym systemem antyoksydacyjnym, który może leżeć u podłoża ich długiego życia.

Eisuke Tasaki z Uniwersytetu w Yamaguchi badał z zespołem termity japońskie (Reticulitermes speratus). Naukowcy porównywali królowe z nierozmnażającymi się robotnicami i żołnierzami. Mierzyli poziom markerów uszkodzeń oksydacyjnych DNA, białek i lipidów, a także ekspresję i aktywność enzymów przeciwutleniających. W ten sposób chcieli wytropić mechanizmy antystarzeniowe, leżące u podłoża długowieczności królowej.

Okazało się, że w porównaniu do robotnic, u królowej DNA, białka i lipidy podlegały znacznie słabszemu uszkodzeniu oksydacyjnemu (niższe były poziomy, odpowiednio, 8-hydroksy-2-deoksyguanozyny, białkowych grup karbonylowych i malondialdehydu). Ekspresja genów enzymów przeciwutleniających katalazy i peroksyredoksyny (RsCAT1 i RsPRX6) była zaś wyższa. Większa była także aktywność katalazy.

Autorzy publikacji z pisma PLoS ONE uważają, że u królowej termitów enzymy zapewniają większą oporność na uszkodzenia oksydacyjne. Niewykluczone, że to mechanizm przeciwstarzeniowy, pozwalający żyć królowym dłużej mimo dużej płodności.

termity japońskie Reticulitermes speratus królowa mechanizm przeciwutleniający enzymy Eisuke Tasaki