Wyższe tętno zwiększa ryzyko cukrzycy

| Zdrowie/uroda
gringer (David Eccles), CC

Związek między tętnem spoczynkowym a cukrzycą sugeruje, że pomiary tętna mogą pomóc w zidentyfikowaniu osób z wyższym ryzykiem tej choroby.

W ramach 4-letniego studium 73.357 dorosłych Chińczyków naukowcy zaobserwowali, że szybsze tętno dodatnio korelowało z podwyższonym ryzykiem rozwoju cukrzycy. Międzynarodowy zespół zauważył także, że szybsze tętno wiązało się z nieprawidłową glikemią na czczo oraz przejściem od podwyższonego poziomu glukozy na czczo do cukrzycy w tej samej populacji.

Odkryliśmy, że osoby z wyższym tętnem, które sugeruje gorsze funkcjonowanie automatyczne [autonomicznego układu nerwowego], znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka cukrzycy, stanu przedcukrzycowego oraz przekształcenia się stanu przedcukrzycowego w cukrzycę. Każde 10 dodatkowych uderzeń serca na minutę wiązało się z 23-proc. wzrostem ryzyka cukrzycy. To wpływ podobny do wzrostu rzędu 3 kg na metr kwadratowy we wskaźniku masy ciała - wyjaśnia prof. Xiang Gao z Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii.

Połączyliśmy nasze rezultaty z wynikami 7 wcześniej publikowanych badań na ten sam temat, które w sumie objęły 97.653 osoby [zarówno mężczyzn, jak i kobiety], i natrafiliśmy na podobną korelację - w porównaniu do jednostek z niższym tętnem, ryzyko cukrzycy w grupie ludzi z wyższym tętnem było większe o 59%.

Wg autorów publikacji z International Journal of Epidemiology, to sugeruje, że wyższe tętno jest nowym markerem przedklinicznym bądź czynnikiem ryzyka cukrzycy.

Naukowcy mierzyli tętno podczas badania wstępnego, przeprowadzanego w latach 2006-07. Tętno mierzono po 5 min odpoczynku. W czasie ponownego badania 4 lata później zidentyfikowano 17.463 przypadki stanu przedcukrzycowego i 4.649 przypadków cukrzycy. Od początku 2006 r. stężenie glukozy badano co 2 lata. Z analiz wykluczono wszystkich, którzy mieli cukrzycę w czasie kwalifikacji w latach 2006-07.

Wszyscy uczestnicy studium byli pracownikami chińskiej kompanii górniczej i ubezpieczała ich ta sama grupa medyczna, dlatego nie można ich uznać za próbę reprezentatywną chińskiej populacji generalnej. Diagnozy stanu przedcukrzycowego i cukrzycy oparto na pojedynczym pomiarze glukozy w osoczu na czczo. Ze względu na wskazane ograniczenia, dopiero połączenie tych wyników z wynikami 7 innych studiów, w których badano osoby o innym pochodzeniu społecznym i kulturowym, uprawomocniło związek między tętnem a ryzykiem cukrzycy.

tętno cukrzyca stan przedcukrzycowy funkcje automatyczne autonomiczny układ nerwowy ryzyko Xiang Gao