Transmisja kulturowa u trzmieli

| Nauki przyrodnicze
Sylvain Alem

Trzmiele mogą się nauczyć ciągnąć linkę dla jedzenia i przekazać tę umiejętność kolonii.

Dotąd tego typu eksperymenty wykorzystywano do testowania inteligencji małp czy ptaków.

Badania, których wyniki ukazały się w piśmie PLoS Biology, pokazują, że niektóre trzmiele są w stanie samodzielnie rozwiązać problem i ciągnąć linkę, by dostać się do słodkiej wody. Większości pozostałych udaje się dojść do tego w wyniku treningu czy obserwacji.

Odkryliśmy, że przy właściwych warunkach społecznych i ekologicznych kultura może się wyrażać przez proste formy uczenia. Transmisja kulturowa nie wymaga więc złożoności poznawczej typowej dla ludzi. Nie jest też cechą unikatowo ludzką - podkreśla dr Sylvain Alem z University of Queen Mary London.

Podczas testów trzmielom prezentowano 3 sztuczne niebieskie kwiaty. Do każdego przymocowano żyłkę i umieszczono pod płytką z pleksi.

Na początku ustalono, że z grupy 40 osobników metodą krokową (przy stopniowym oddalaniu kwiatów i końca żyłki) dało się wytrenować 23 trzmiele. Gdy innej grupie owadów dano możliwość spontanicznego rozwiązania problemu, udało się to tylko 2 osobnikom na 110.

Gdy nieuczone trzmiele obserwowały z pewnej odległości trenowane osobniki, aż 60% opanowywało nową umiejętność. Kiedy wreszcie wyuczone trzmiele umieszczano w koloniach, technika rozprzestrzeniała się wśród większości robotnic.

Chcemy znaleźć neurologiczne podstawy tak złożonych umiejętności. Zamierzamy się dowiedzieć, jak udaje się to przy tak małych mózgach. [...] Badamy te kwestie, modelując przetwarzanie informacji w różnych częściach mózgu owada i odkrywamy, że niezwykle trudne zadania, np. rozpoznanie wzorców wzrokowych czy naukę zapachów kwiatów, można rozwiązać ze skrajnie prostymi obwodami nerwowymi. Nadal dużo nam jednak brakuje do poznania obwodów koniecznych do ciągnięcia żyłki - podsumowuje prof. Lars Chittka.

trzemiele nauka żyłka ciągnięcie test inteligencja Sylvain Alem Lars Chittka