Zbyt dużo węgla uniemożliwia powstanie życia

| Astronomia/fizyka
NASA/JPL-Caltech

Z teoretycznego studium zamówionego przez NASA wynika, że planety bogate w węgiel, w tym tzw. planety diamentowe, mogą być pozbawione oceanów. Oceany na naszej planecie powstały dzięki lodowym kometom i asteroidom. Jeśli przypatrzymy się tym składnikom, to stwierdzimy, że planety wokół bogatych w węgiel gwiazd są suche" - powiedział Torrence Johnson z Jet Propulsion Laboratory, który brał udział m.in. w misjach Galilego, Voyagera i Cassini i od dziesięcioleci bada Układ Słoneczny.
Słońce jest gwiazdą o niskiej zawartości węgla, wskutek czego i Ziemia posiada go niewiele. Nasza planeta zbudowana jest głównie ze związków krzemu. Specjaliści przewidują, że wokół gwiazd bogatych w węgiel krążą planety zbudowane głównie ze związków węgla.

Johnson i jego zespół sądzą, że dodatkowy węgiel w systemie planetarnym może spowodować tak duże niedobory tlenu, że woda nie powstanie. To ironia, że zbyt dużo węgla, głównego składnika życia, spowoduje niedobór tlenu, który mógłby tworzyć wodę - powiedział współpracownik Johnsona Jonathan Lunine.

Naukowcy badający egzoplanety próbują odgadnąć, czy pojawiło się na nich życie. To nie jest pewne nawet w przypadku planet znajdujących się w ekosferze, czyli w takiej odległości od gwiazdy macierzystej, która pozwala na istnienie wody w stanie ciekłym. Johnson wraz z kolegami postanowili sprawdzić, czy sama odległość planety od gwiazdy macierzystej wystarczy do pojawienia się wody na planecie. By to zbadać użyli modeli planetarnych wykorzystujących za punkt wyjścia taki stosunek tlenu do węgla jaki znajduje się w Słońcu.

Nasza gwiazda macierzysta odziedziczyła swój skład po Wielkim Wybuchu i wcześniejszych generacjach gwiazd. Wszechświat ma własną listę 10 najważniejszych pierwiastków - mówi Johnson, odnosząc się w ten sposób do 10 najbardziej rozpowszechnionych pierwiastkwo we wszechświecie. Wykorzystane modele pozwalają stwierdzić, jak dużo wody znajdowało się przed miliardami lat w Układzie Słonecznym. Jej część trafiła później na Ziemię, dając początek oceanom. Gdy modele zastosowano do gwiazd o większej zawartości węgla niż Słońce okazało się, że woda zniknęła. Planety skaliste nie powstają w ten sam sposób. Tak zwane planety diamentowe wielkości Ziemi, o ile istnieją, wyglądają jak obce, martwe pustynie pozbawione oceanów - mówi Johnson.

węgiel planeta gwiazda woda