Z inteligencją jest tak samo, jak z jazdą na rowerze, trzeba jeździć

Jak dbać o swoją inteligencję: czy istnieją jakieś uniwersalne zasady, do których warto się stosować?

Nie ma jakiejś jednej „królewskiej” drogi/metody bez wysiłku. Po prostu trzeba rozwiązywać różne zadania zawierające NOWOŚĆ, ZMIENNOŚĆ i ZŁOŻONOŚĆ. Nie usztywniać się, szukać różnorodności, kształtować OTWARTOŚĆ UMYSŁU!!! Z inteligencją jest tak samo jak z jazdą na rowerze; trzeba jeździć!!!

Często intuicję traktuje się jako szósty zmysł, coś oderwanego od racjonalnego rozumu. To chyba jednak raczej zachodzący na poziomie podświadomości/nieświadomości proces poznawczy o pierwotnej naturze, który wchodzi w nieustanne interakcje z inteligencją?

Istotnie intuicja jest wcześniejsza niż rozum (H. Bergson), stanowiąc rodzaj pierwotnego instynktu życia. W ramach teorii Carla G. Junga uargumentowano tezę, że intuicja jest funkcją pierwotną, działającą „od dołu”, z poziomu podświadomości i nieświadomości. Jung dostrzegł też, że ludzie różnią się częstością posługiwania się intuicją. Mamy ją wszyscy, ale w nierównym stopniu ją stosujemy. U niektórych osób nadmierna racjonalna/świadoma kontrola może blokować intuicję.  W pełnym przetwarzaniu umysłowym, np. w toku rozwiązywania problemów, występuje INTERAKCJA INTUICJI Z INTELIGENCJĄ. Nasze umysły muszą być jednak CZUJNE na te dwa komplementarne aspekty przetwarzania.

Czy intuicja jest zjawiskiem typowo ludzkim, czy występuje również u zwierząt?

Ponieważ intuicja jest pierwotnym instynktem życia (H. Bergson), to ma uniwersalny charakter, obejmuje wszystkie istoty żywe, nawet pierwotniaki. K. Lorenz w Odwrotnej stronie zwierciadła (1977) zwraca uwagę, że ameba tworzy w swoim ciele całościowy obraz środowiska, chociaż nie ma mózgu. Całościowość ujmowania otoczenia jest jednym z podstawowych atrybutów intuicji. Tym uwarunkowany jest dość silny związek intuicji z emocjami i uczuciami (przeczucia, poczucia, preferencje, awersje,...).

Czesław Nosal inteligencja wywiad