Zespół chronicznego zmęczenia powiązany z urazem z dzieciństwa

| Psychologia

Według wyników dwóch nowych badań, zespół chronicznego zmęczenia (ang. chronic fatigue syndrome, CFS) może być powiązany z urazem z okresu dzieciństwa. Sugerują one, że opisywane zaburzenie ma w dużej mierze podłoże psychologiczne.

Christine Heim i zespół z Emory University w Atlancie przeprowadzili wywiady z setką dorosłych, średnia wieku wynosiła 50 lat. Czterdzieści trzy osoby cierpiały na zespół chronicznego zmęczenia. Uczestników badań pytano o zaniedbywanie oraz przemoc fizyczną, psychiczną i seksualną z okresu dzieciństwa.

Osoby z zespołem dużo częściej doświadczały kiedyś przemocy. Z większym prawdopodobieństwem niż grupa kontrolna cierpiały także na choroby psychiczne, takie jak depresja czy zaburzenia lękowe.

Heim uważa, że choroba psychiczna przyczynia się do zespołu chronicznego zmęczenia, ale go nie powoduje, ponieważ nie wszyscy pacjenci z CFS leczą się psychiatrycznie.

Niektórzy eksperci forsują obecnie teorię, że zespół chronicznego zmęczenia jest czysto biologiczną jednostką chorobową. Heim się jednak z tym nie zgadza i tłumaczy, że ważną rolę odgrywają zapewne zarówno czynniki biologiczne, jak i doświadczenie. Nie wiadomo, dlaczego trauma i stres predysponują daną osobę do zachorowania na CFS, lecz być może negatywne doświadczenia z dzieciństwa wpływają na rozwój mózgu.

Drugie badanie, przeprowadzone przez Kenji Kato i zespół ze sztokholmskiego Karolinska Institute, objęło analizę danych ponad 19 tys. bliźniąt urodzonych między 1935 a 1958 rokiem (1600 miało CFS). Osoby wspominające o ciężkim dzieciństwie 5 razy częściej cierpiały na zespół chronicznego zmęczenia.

zespół chronicznego zmęczenia chronic fatigue syndrome CFS stres uraz z dzieciństwa rozwój mózgu Christine Heim Emory University