Jak dostać zwolnienie lekarskie bez wychodzenia z domu?

edoktorzy.pl

Czy L4 online jest legalne?

Elektroniczne zwolnienia lekarskie to efekt innowacji i wprowadzania zmian na rynku usług medycznych. Coraz więcej spraw medycznych można załatwić w zaciszu własnego domu i co ważniejsze - bez stania we frustrujących kolejkach. Coraz większą popularność zyskują internetowe konsultacje z lekarzem, teleporady czy e-zwolnienia lekarskie. Z artykułu dowiesz się więcej o cyfryzacji w medycynie i o tym, jak otrzymać zwolnienie L4 online.

L4 online działa w Polsce od 2016 roku. Nie jest więc to żadna nowość, choć dopiero wraz z pandemią nabrały popularności. Ważność zwolnienia lekarskiego online jest taka sama, jak w przypadku tradycyjnego zwolnienia. Elektroniczne zwolnienie lekarskie nazywane jest również e-ZLA. L4 online jest w pełni legalne i wystawić je może każdy lekarz. Lekarz podczas elektronicznej konsultacji wpisuje zwolnienie do systemu, tak samo jakby był z pacjentem fizycznie w gabinecie. Co ważne, takie elektroniczne zwolnienie nie musi być drukowane, ponieważ trafia do wszystkich stron drogą elektroniczną. Wprowadzenie L4 przez lekarza do systemu gwarantuje natychmiastową informację w Internetowym Koncie Pacjenta, u pracodawcy, a także w ZUS.

Na co można dostać L4 online?

Elektroniczne zwolnienie lekarskie może dostać pracownik, który jest regularnym płatnikiem składek ubezpieczeniowych, czyli jest zatrudniony na umowę o pracę lub zlecenie. L4 online wystawia lekarz po przeprowadzeniu e-wywiadu z pacjentem i stwierdzeniu, że stan zdrowia uniemożliwia mu wykonywania pracy.

Jak wygląda L4 na dziecko?

Jeżeli jesteś rodzicem, pamiętaj, że możesz również wziąć L4 na swoje dziecko. Zwolnienie możesz otrzymać w sytuacji, gdy pociecha zachoruje (dziecko do czternastu lat) lub, gdy nie może iść do odgórnie zamkniętego przedszkola lub szkoły (dziecko do ósmego roku życia). Takie sytuacje często miały miejsce w czasie pandemii lub teraz w okresie zimowym, gdy placówki nie są w stanie dogrzać budynku. Zwolnienie lekarskie można wziąć nie tylko na dziecko, ale również na osobę starszą (na przykład chory rodzic), gdy jesteś jedyną osobą, która może sprawować nad nią opiekę. Takie zwolnienie na dziecko lub osobę starszą nie może wynosić więcej, niż 60 dni w roku.

Jaka jest wysokość wynagrodzenia na zwolnieniu lekarskim?

Pracownik, który przebywa na L4 z powodu choroby lub opieki nad dzieckiem/bliskim krewnym, otrzymuje 80% podstawy wynagrodzenia. Gdy pracownik przebywa w szpitalu, otrzymuje 70% pensji. Z kolei osoby, które miały wypadek w pracy i kobiety w ciąży, przebywające na L4 otrzymują 100% swojej pensji.

Jak załatwić zwolnienie online?

E-ZLA można otrzymać podczas e-konsultacji. Taka elektroniczną wizytę można umówić bezpośrednio na platformie medycznej www.eDoktorzy.pl. To miejsce, gdzie znajdziesz wielu dostępnych lekarzy, z którymi możesz umówić się na teleporadę lub wideo rozmowę w celu uzyskania zwolnienia lekarskiego. Podczas e-wizyty specjalista na podstawie przekazanych przez Ciebie informacji o dolegliwości, przedstawi Ci diagnozę, wystawi e-receptę i e-zwolnienie. Należy jednak mieć na uwadze, że po dokładnej konsultacji to lekarz, decyduje, czy dany pacjent kwalifikuje się do otrzymania e-zwolnienia chorobowego. Każde zwolnienie online jest powiązane z numerem PESEL pacjenta. Dzięki temu można je sprawdzić w każdej chwili, logując się na swój profil IKP, PUE, lub ZUS. Dokumenty automatycznie trafiają również do pracodawcy. Takie udogodnienia są szczególnie ważne dla pacjentów, którzy z powodu choroby nie mają sił, aby fizycznie udać się do przychodni.

zwolnienie lekarskie online