Życie na Ziemi liczy sobie 4 miliardy lat?

| Nauki przyrodnicze
William Schopf, UCLA

W 1992 roku w Australii znaleziono skały, a w nich ślady mikroorganizmów, których wiek oszacowano na 3,5 miliarda lat. Od tamtej pory w świecie nauki toczyła się dyskusja, czy rzeczywiście mamy do czynienia z mikroorganizmami, a jeśli nawet, to czy są one tak stare.

Najnowsza analiza skamieniałości wykazała, że to rzeczywiście mikroorganizmy, a niektóre z nich są tak złożone, iż życie na Ziemi musiało pojawić się około 500 milionów lat wcześniej.

Birger Rasmussen, profesor z Curtin University w Perth, który nie brał udziału w najnowszych badaniach, stwierdził, że te wczesne organizmy były zadziwiająco złożone, zdolne do fotosyntezy i innych procesów chemicznych, z których czerpały energię.
Nowe badania zostały przeprowadzone przez Williama Schopfa, paleobiologa z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles (UCLA), który przed laty odkrył wspomniane skamieniałości, oraz Johna Valleya z Univesity of Wisconsin-Madison. Valley to ekspert w dziedzinie spektrometrii mas jonów wtórnych (SIMS). Najpierw Schopf przez 4 miesiące szukał wśród mikroskamieniałości takiej próbki, która byłaby dostępna dla techniki SIMS. W końcu ją znalazł, a zawierała ona 11 mikroskamieniałości, których formy sugerowały, że należą one do 5 różnych gatunków mikroorganizmów.

W najnowszym numerze PNAS Schopf, Valley i ich zespół informują, że w badanym materiale znaleziono różne stosunki izotopów węgla. W dwóch typach mikroskamieniałości izotopy te pozostawały w takich samych stosunkach jak u współczesnych bakterii wykorzystujących prymitywny rodzaj fotosyntezy, podczas której nie jest używany tlen. Dwa kolejne typy mikroskamieniałości miały stosunek izotopów węgla typowy dla archeonów, które wykorzystują metan jako źródło energii. Z kolei izotopy węgla w ostatnim typie mikroskamieniałości wskazują, że organizmy te wytwarzały metan w procesie metabolicznym.

Schopf twierdzi, że tak wiele różnych stosunków izotopów węgla wskazuje, iż rzeczywiście mamy do czynienia z organizmami żywymi. Podczas procesów nieorganicznych nie powstaje bowiem takie zróżnicowanie sygnatur izotopów. Naukowiec dodaje, że skoro już przed 3,5 miliardami lat mikroorganizmy były tak zróżnicowane, to można stwierdzić, że życie na Ziemi rozpoczęło się nawet przed 4 miliardami lat. Co prawda pojawiały się już twierdzenia, że życie jest nawet starsze, jednak były one poparte jeszcze bardziej kontrowersyjnymi dowodami niż te przedstawione przez Schopfa.

Część naukowców zgadza się z wnioskami zespołu Schopfa, jednak inni uważają, że badane ślady to jedynie pozostałości procesów geologicznych, a nie dowody na obecność życia. Pozostaje nam czekać, aż rozwój technologii pozwoli na lepsze ich przebadanie i jednoznaczne stwierdzenie, z czym mamy do czynienia.

życie Ziemia mikroskamieniałości Schopf