Szukając życia szukajmy radioaktywności

| Astronomia/fizyka
NASA/JPL-Caltech

Podczas spotkania Amerykańskiej Unii Geofizycznej uczeni z Ohio State University zaprezentowali wyniki swoich badań, w których twierdzą, że na planetach pozasłonecznych życie może istnieć także poza obecnie definiowaną "strefą zamieszkania". Przypomnijmy, że jest to strefa wokół gwiazdy macierzystej, w której mogą istnieć warunki pozwalające na powstanie życia. Za najważniejszy z tych warunków uznano taką temperaturę, która pozwala na istnienie wody w stanie ciekłym.

Zdaniem geologów i astronomów z Ohio należy brać pod uwagę nie tylko odległość planety od gwiazdy, ale również obecność materiału radioaktywnego. Uczeni przyjrzeli się 8 podobnym do Słońca gwiazdom. Szczególną uwagę zwracali na obecność w nich toru i uranu. Pierwiastki te ogrzewają Ziemię od wewnątrz i przyczyniają się do ruchu płyt tektonicznych. Z kolei ruch płyt jest bardzo istotny dla istnienia wody na powierzchni naszej planety. Jest on tak ważny, że obecność tektoniki płyt jest jednym z elementów branych pod uwagę przy poszukiwaniu życia na innych planetach. Wydaje się, że jeśli planeta ma w geologicznej skali czasu utrzymać oceany na swojej powierzchni to konieczne jest do tego istnienie konwekcji w jej płaszczu - stwierdził jeden z naukowców, Cayman Unterborn.

Spośród 8 zbadanych przez uczonych gwiazd aż 7 zawierało znacznie więcej toru niż nasze Słońce. To może wskazywać, że ich planety również są bogatsze w tor niż Ziemia. A to z kolei sugeruje, że ich wnętrze jest cieplejsze.

Unterborn mówi, że pewna badana gwiazda zawierała 2,5 raza więcej toru niż Słońce. Planety typu ziemskiego, które istnieją wokół tej gwiazdy mogą generować o 25% ciepła niż Ziemia. Jeśli tak się dzieje, to ich płyty tektoniczne poruszają się dłużej niż w przypadku Ziemi, a zatem ewentualne organizmy żywe miały tam więcej czasu na ewolucję. Jesli okaże się, że te planety są cieplejsze niż dotychczas sądziliśmy, możemy zwiększyć zasięg strefy zamieszkania wokół takich gwiazd i poszukiwać życia na większej liczbie planet - stwierdził Unterborn.

życie strefa zamieszkania planeta pozasłoneczna materiał radioaktywny