Cypr zasiedlony wcześniej niż sądzono

| Humanistyka

Znalezione na Cyprze przedmioty dowodzą, że wyspa była zamieszkana o 1000 lat wcześniej niż sądzono. Podczas wykopalisk prowadzonych przez specjalistów z University of Toronto, Cornell University oraz Uniwersytetu Cypru odkryto m.in. najstarszą figurkę przedstawiającą człowieka. Dzięki datowaniu radiowęglowemu wiemy, że znaleziska pochodzą z lat 8800-8600 przed Chrystusem, czyli z poczatku neolitu. Dzięki temu wiemy, że Cypr był częścią rewolucji neolitycznej, w której doszło do znaczącego rozprzestrzenienia się rolnictwa i udomowienia zwierząt. Dzięki rolnictwu ludzie stali się bogatsi, mieli więcej żywności i więcej wolnego czasu. Dzięki temu mogli poświęcić się innym zajęciom, takim jak np. tworzenie figurek - mówi Sally Stewart z University of Toronto.

Znaleziona figurka przedstawia kobietę. Obok niej odkopano liczne kamienne przedmioty, w tym dwa płaskie kamienne narzędzia, z których jedno zawierało wiele cząstek czerwonej ochry. Odkrycie narzędzi dowodzi, że produkcja kamiennych przedmiotów zbytku była istotna dla miejscowej ludności oraz, że potrafiła ona przetwarzać ochrę. Nie mniej istotne jest miejsce, w którym znaleziono wspomniane przedmioty. Odkryto je w pobliżu złóż kredy i związków siarki.

Specjaliści od dawna uważali Cypr za miejsce, które zostało zasiedlone później niż otaczające go wybrzeża Morza Śródziemnego. Później też zawitało tam rolnictwo. Jednak, jako że wyspę dzieli od wybrzeży niecałe 100 kilometrów, mieszkańcy dzisiejszej Turcji, Syrii czy Libanu mogli łatwo przedostać się na wyspę. Ludzie mogli widzieć góry i przyciągały ich złożami rogowca. Oni już używali rogowca do produkcji kamiennych narzędzi i mogli chcieć wykorzystać tamtejsze złoża - mówi Stewart.

Cypr osadnictwo neolit