Ręczny generator plazmy dla konsumentów pozwala pozbyć się ponad 99,99% bakterii z powierzchni

| Technologia
Princeton Plasma Physics Laboratory

W czasie pandemii COVID-19 znacznie wzrosło zapotrzebowanie na środki odkażające różne powierzchnie, od klamek w drzwiach przez długopisy po osobiste stroje ochronne. Naukowcy z Princeton Plasma Psysics Laboratory (PPPL) oraz New Jersey Institute of Technology (NJIT) zaprezentowali pierwsze niewielkie konsumenckie urządzenie do generowania niskotemperaturowej plazmy, które pozwala na szybkie dezynfekowanie powierzchni bez konieczności przechodzenia specjalistycznego szkolenia.

Eksperymenty wykazały, że taki osobisty generator plazmy – czyli gazu zawierającego atomy, molekuly oraz wolne elektrony i jony – usuwa w ciągu 90 sekund aż 99,99% bakterii z różnych powierzchni, w tym z metali i tekstyliów. W połączeniu z wodą utlenioną skuteczność urządzenia wynosi 99,9999%. Naukowcy sądzą, że urządzenie jest podobnie skuteczne w walce z wirusami. Właśnie testujemy je na wirusach atakujących ludzi, mówi fizyk Sophia Gershman z PPPL.

Bardzo nasz cieszy, że plazma znajduje coraz szersze zastosowania tam, gdzie może poprawić ludzkie zdrowie, skomentował Jon Menard, zastępca dyrektora ds. badawczych w PPPL.

Elastyczne ręczne urządzenie do generowania plazmy, nazwane DBD (dielectric barrier discharge), zbudowane jest jak kanapka. To wysokonapięciowa kromka chleba z serem, działającym jak izolator, oraz drugą kromką chleba, która posiada dziury i uziemia całość, barwnie opisuje Gershman.

Dwie zewnętrzne części to elektrody. Wysokie napięcie generowane jest w pierwszej z nich, wykonanej z miedzianej taśmy. Druga elektroda jest uziemiona i zawiera otwory, przez które przepływa plazma. Pomiędzy nimi znajduje się taśma izolacyjna. Uziemiona elektroda skierowana jest do użytkownika, co czyni całość bezpieczną, dodaje Gershman.

Generowana przez urządzenie plazma o temperaturze pokojowej wchodzi w interakcje z powietrzem, dzięki czemu powodują reaktywne formy tlenu i azotu oraz mieszanina elektronów i pól elektrycznych. Dzięki połączeniu tych elektronów i pól reaktywne formy pierwiastków mogą penetrować i niszczyć ściany komórkowe bakterii, zabijając w ten sposób bakterie.

Bardzo interesującą cechą nowego urządzenia jest fakt, że poprawia ono działanie wody utlenionej. Wykazaliśmy, że połączenie plazmy i wody utlenionej znacznie szybciej dezynfekuje powierzchnie niż każdy z tych elementów oddzielnie. Innymi słowy, aktywacja wody utlenionej za pomocą plazmy generowanej przez DBD prowadzi do olbrzymiego wzrostu skuteczności dezynfekcji, stwierdzają twórcy wynalazku.

DBD ręczny generator plazmy plazma niskotemperaturowa dielectric barrier discharge