We wschodniej Mongolii odkryto ruiny sarkofagu i kolumny z dużymi inskrypcjami

| Humanistyka
Osaka University and Institute of History and Archaeology, Mongolian Academy of Science

Na stepie Dongoin shiree we wschodniej Mongolii odkryto ruiny kamiennego sarkofagu, a także 14 kolumn z inskrypcjami z runami tureckimi (pismem ochrońskim).

Osaka University and Institute of History and Archaeology, Mongolian Academy of Science

Wykopaliska zespołu z Uniwersytetu w Osace oraz Instytutu Historii i Archeologii Mongolskiej Akademii Nauk rozpoczęły się w maju 2015 r.

Kamienny sarkofag znajduje się w centrum. Wokół niego rozmieszczono duże kolumny. Naukowcy podkreślają, że inskrypcje należą do największych odkrytych w Mongolii.

Datowanie kalcynowanego węgla, owczych skór i końskich kości wydobytych z sarkofagu wskazało, że kompleks zbudowano w VIII w., a więc za późnego drugiego kagnatu tureckiego.

Prof. Takashi Osawa odczytał inskrypcje i odkrył, że osoba, którą tu pochowano i upamiętniono, sprawowała za panowania Bilge Khagana funkcję yabgu (to odpowiednik wicekróla). Gdy rządził Tengri Qaghan, mężczyzna został zaś mianowany tölis-shad i był najwyższym rangą urzędnikiem administracyjnym we wschodniej Mongolii.

Wiele wskazuje na to, że Dongoin shiree stanowiło centrum wschodniej części kagnatu tureckiego.

Dongoin shiree sarkofag kolumny runy tureckie inskrypcje drugi kagnat turecki Takashi Osawa