Najstarsze znane dowody na leczenie ginekologiczne. Egipt przed 4000 lat

| Humanistyka
Jennifer Boyer/Flickr

Naukowcy z Uniwersytetów w Granadzie i Jaen badają najstarszy fizyczny dowód na przeprowadzenie leczenia ginekologicznego. Badanym obiektem jest pochodząca z lat 1878–1797 p.n.e. mumia kobiety, na której widać ślady urazu w obrębie miednicy. Ślady te łączą mumię w zachowanymi na papirusach opisami procedury medycznej.

Mumia została znaleziona w 2017 roku podczas wykopalisk w Qubbet el-Hawa na zachodnim brzegu Nilu. W grobowcu QH37 odkryto pionowy szyb, który doprowadził badaczy do komory grobowej z licznymi nietkniętymi zwłokami. Co prawda w tym czasie, przynajmniej w Górnym Egipcie, techniki mumifikacji nie były dobrze rozwinięte. Jednak w tym konkretnym grobowcu grzebano głównie elitę, o ciała zadbano. Znalezione tam mumie zachowały się bardzo dobre.

Mumie wyposażono w różnego rodzaju przedmioty, głównie naszyjniki. W niektórych przypadkach ich twarze przykryto maskami. Znajdowały się one wewnątrz dwóch kwadratowych sarkofagów. Sarkofagi zostały bardzo poważnie uszkodzone przez termity, mówi dyrektor wykopalisk profesor Miguel Botella.

Jedna z mumii, o której archeolodzy sądzą, że była pochowana ostatnia, należała do kobiety z wysokiej klasy społecznej. Na zewnętrznej trumnie zachowało się jej imię, Sattjeni. Musiało ono być popularne w tym czasie w okolicy, co by wyjaśniało, dlaczego kobieta została nazwana Sattjeni A.

Pomiędzy jej nogami, w dolnej części miednicy archeolodzy znaleźli ceramiczną misę ze śladami używania zawierającą resztki organiczne. Przeprowadzone badania wykazały, że kobieta doświadczyła poważnych złamań miednicy, prawdopodobnie w wyniku upadku, które musiały powodować bardzo ostry ból. Uraz, ceramiczna misa pomiędzy nogami oraz znajdujące się w niej resztki materii organicznej świadczą, zdaniem archeologów, że kobietę leczono okadzaniem dymem.

Najbardziej interesującym odkryciem jest nie tylko fakt, że udokumentowaliśmy tutaj paliatywne leczenie ginekologiczne, co jest w archeologii Egiptu czymś wyjątkowym, ale fakt, że taki typ leczenia opisany jest w papirusach. Dotychczas jednak nie mieliśmy fizycznych dowodów, że rzeczywiście taką metodę stosowano, mówi doktor Alejandro Jimenez.

Odkrycie opisano w jednym z najbardziej prestiżowych pism egiptologicznych, Zeitschrift für Ägyptische Spracheund Altertumskunde.

Egipt. kobieta leczenie ginekologiczne