Symbiotyczne bakterie kałamarnicy wyczuwają kwasy tłuszczowe

| Nauki przyrodnicze
The Squid Vibrio Labs

Bioluminescencyjne bakterie Vibrio fischeri, które występują w narządzie świetlnym kałamarnicy Euprymna scolopes, są wyposażone w nieznane dotąd receptory, które wyczuwają obecność i stężenie kwasów tłuszczowych, ważnego składnika błon komórkowych. Pozwalają one na migrację w kierunku krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych.

To pierwszy przykład receptora dla tej klasy związków. Wydaje się, że wyewoluował on i jest ograniczony wyłącznie do rodziny morskich proteobakterii Vibrionaceae - podkreśla prof. Edward Ruby z Uniwersytetu Hawajskiego.

E. scolopes nie rodzą się z V. fischeri. Wabią je z otaczającej wody za pomocą chemoatraktantów. Ponieważ nowo odkryte receptory bakterii nie są konieczne do zainicjowania symbiozy z kałamarnicą, zdolność migrowania w kierunku kwasów tłuszczowych musi się liczyć z innego powodu.

Co ciekawe, gen kodujący receptor uległ duplikacji, dlatego komórka ma dwie kopie podobnych i najwyraźniej funkcjonalnie identycznych genów. Taka genetyczna inwestycja w receptor sugeruje, że zdolność wyczuwania i migrowania w kierunku kwasów tłuszczowych może być istotna w patogenności innych gatunków Vibrio, takich jak Vibrio cholerae [który wywołuje cholerę] lub Vibrio vulnificus [który wywołuje martwicze zapalenie skóry czy nieżyt żołądka i jelit].

W przyszłości Amerykanie chcą zidentyfikować atraktanty, które sprawiają, że V. fischeri to jedyny gatunek bakteryjny kolonizujący narząd świetlny kałamarnicy. Odtworzenie przebiegu kolonizacji pozwoli lepiej zrozumieć powstawanie ziemskich mikrobiomów. Ma to znaczenie choćby dla zarządzania nimi.

Euprymna scolopes narząd świetlny bakterie Vibrio fischeri receptor kwasy tłuszczowe Edward Ruby