Prawo Moore'a wrogiem konkurentów Intela?

| Technologia

Linley Gwennap, analityk z Linley Group, przygotował raport, w którym stwierdza, że samo prawo Moore'a spowoduje, że większość konkurentów Intela przestanie się liczyć na rynku najnowocześniejszych układów scalonych. Związane z prawem Moore'a wciąż rosnące koszty wytwarzania coraz mniejszych tranzystorów spowodują, że na dotrzymanie kroku Intelowi stać będzie tylko największych. A nawet oni będą musieli zainwestować kolosalne kwoty.

W swojej analizie Gwennap zauważa, że przechodzenie z 40- do 28-nanometrowy proces produkcyjny odbywało się jeszcze w zwyczajowy sposób. Jednak później zaczęły się schody. Przy 28 nanometrach producenci zaczęli wykorzystywać metalową bramkę o wysokiej stałej dielektrycznej (HKMG). Zwiększyły się ich koszty, ale zagęszczenie tranzystorów w porówaniu z technologią 28 nanometrów bez HKMG nie wzrosło. Przy technologii 20 nanometrów korzystanie z HKMG stało się obowiązkowe z powodu dużych wycieków. Co więcej konieczne było też wdrożenie procesu podwójnego naświetlania (double patterning), co dodatkowo zwięĸszyło koszty. Dalsze zmniejszanie rozmiarów bramki wymaga też zastosowania technologii FinFET. Gwennap zauważa, że pomiędzy 28-nanometrowym a 16-nanometrowym procesem produkcyjnym zagęszczenie tranzystorów wzrośnie dwukrotnie, ale koszt produkcji pojedynczego plastra zwiększy się ponaddwurkotnie. To oznacza, że wzrośnie koszt na tranzystor.

Tymczasem w ciągu ostatnich dziesięcioleci koszty produkcji plastra rosły wolniej niż zwiększające się skokowo zagęszczenie tranzystorów. Dzięki temu przez ostatnie 40 lat koszt produkcji pojedynczego tranzystora spadał.

Obecnie znajdujemy się w momencie, gdy trend zacznie się odwracać. Tacy giganci jak Nvidia, Broadcom czy Qulacomm poradzą sobie z tym problemem. Jednak producenci wytwarzający układy dla tanich urządzeń mogą nie być w stanie ponieść kosztów wykorzystywania droższych technologii.

Zdaniem Gwennapa, prawdziwym wygranym na prawie Moore'a będzie Intel, Półprzewodnikowy gigant dysponuje takimi zasobami gotówki oraz innymi aktywami, że wydaje się być zdolny do ciągłego inwestowania w kolejne etapy procesu technologicznego.

Intel prawo Moore'a inwestycje technologia