Bezpośredni dowód na tlenową atmosferę Marsa

| Astronomia/fizyka
NASA

Łazik Curiosity zdobył pierwszy bezpośredni dowód na to, że Mars posiadał w przeszłości atmosferę bogatą w tlen. W kraterze Gale łazik trafił na skały zawierające duże ilości tlenku manganu. Stwierdziliśmy, że 3% obecnych tam skał zawiera znaczną ilość tlenku manganu. Do jego powstania konieczna jest obfitość wody oraz warunki pozwalające na silne utlenianie, a to oznacza, że atmosfera Marsa mogła zawierać znacznie więcej tlenu niż sądzimy - stwierdziła Agnes Cousin z Instytutu Badawczego Astrofizyki i Palontologii w Tuluzie, która przekazała tę informację specjalistom zebranym na spotkaniu Europejskiej Unii Geofizycznej.
Obecnie atmosfera Marsa w 95% składa się z dwutlenku węgla i zawiera jedynie śladowe ilości tlenu. Wielu specjalistów od dawna twierdziło, że tego tlenu było więcej. Teraz zdobyto pierwszy bezpośredni dowód, że mieli rację.

Tlenek manganu znaleziono dzięki instrumentowi ChemCam. Wykorzystuje on laser, który odparowuje część podłoża, a następnie analizowany jest skład uzyskanych w ten sposób gazów. Naukowcy nie określili jeszcze wieku skał zawierających tlenek manganu, jednak mają nadzieję, że uda się to zrobić w trakcie przyszłych badań.

Damien Loizeau z Uniwersytetu w Lyonie zauważa, że obecność tlenu nie oznacza, iż na Marsie istniało środowisko sprzyjające powstaniu życia. Zbyt dużo tlenu jest bowiem szkodliwe dla organizmów żywych.

Mars tlen tlenek manganu