Cyfrowe laboratorium czyli Project Trident

Microsoft

Jednak autorzy Projektu Trident mieli podobny cel - chcieli wykorzystać najnowszą technikę do wizualizacji wyników badań naukowych. Zauważyli, że przemysł rozrywkowy stworzył potężne narzędzia, które są ignorowane przez środowisko naukowe. Dlatego też zapewnili wsparcie finansowe i techniczne projektowi COVE. W COVE chodzi naprawdę o to, by do badań naukowych przenieść doświadczenia ze świata gier. A w przyszłości - by podejście takie dało się zastosować nie tylko w oceanografii - mówi Mark Stoermer, dyrektora uniwersyteckiego Center for Environmental Visualization.

Dzięki Projektowi Trident oceanografowie zaczęli stosować w swojej pracy workflow czyli pojęcie sposobu organizacji przepływu informacji pomiędzy obiektami biorącymi udział w jej przetwarzaniu. Trident pozwala na dowolne organizowanie przepływu informacji w zależności od potrzeb. Można ją organizować pomiędzy naukowcami, urządzeniami czy naukowcami i urządzeniami.


Jednak środowisku naukowemu jest potrzebny nie tylko odpowiedni przepływ danych czy ich wizualizacja, ale również moce obliczeniowe i odpowiednie narzędzia do ich wykorzystania. Uczeni dysponują olbrzymimi bazami danych, które trzeba obrobić. Tutaj z pomocą przychodzi rozwijana przez Microsoft od czterech lat technologia Dryad i DryadLINQ. Dzięki wykorzystaniu LINQ i .NET developerzy mogą z łatwością tworzyć odpowiednie programy do obróbki danych. Programy te pisze się tak prosto, jak oprogramowanie na pojedynczy komputer, ale działają one na klastrach składających się z tysięcy węzłów.

Opracowane narzędzia pozwalają też na automatyczne nadawanie priorytetu zadaniom. Jeśli np. podczas codziennej pracy w dziedzinie oceanografii nagle czujniki prześlą informacje o trzęsieniu ziemi pod dnem morskim, Project Trident może przerwać swoje dotychczasowe zadania i skupić się tylko na bieżącym badaniu właśnie zachodzących zjawisk.

Jak mówi Barga, w Project Trident chcieliśmy pokazać nie tylko to, że Windows Workflow nadaje się do takich zadań, ale naszym celem było stworzenie nowych usług na tym silniku, takich jak np. automatyczne przechwytywanie danych źródłowych. Project Trident umożliwia naukowcom wygenerowanie wyników końcowych w formie obrazka lub tabeli i wyeksportowanie go do Worda. Nie tylko uzyskujemy graficzną reprezentację, ale mamy też wszystkie dokumenty i dane do powtórzenia całości naszej pracy w późniejszym terminie, jeśli tylko ktoś zechce sprawdzić uzyskane przez nas wyniki. Project Trident posiada narzędzia pozwalające na zapisanie sposobu pracy, przepływu danych, ich poszczególnych wersji, zapisanie wszelkich informacji i wyeksportowanie ich w celu późniejszego ponownego przejrzenia badań. Dodaje, że narzędzia tworzone w ramach Project Trident są i będą udostępniane bezpłatnie.

Z podstawowymi założeniami projektu można zapoznać się na stronie Microsoft Research. Udostępniono również prezentację w formacie PPT.

 

Project Trident Microsoft workflow nauka naukowiec badania naukowe wizualizacja współpraca