Patenty w Europie będą tańsze?

| Technologia
TPCOM, CC

Kraje członkowskie UE po wielu latach starań zgodziły się na przyjęcie nowego systemu patentowego. Teraz Komisja Europejska ma za zadanie stworzyć konkretne propozycje dotyczące przyjętych założeń.

Unia Europejska pod względem innowacyjności wyraźnie odstaje od Stanów Zjednoczonych. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest bardzo drogi system patentowy. Uzyskanie na terenie UE ochrony dla wynalazku jest średnio 10-krotnie droższe niż zdobycie patentu w USA. Jednym z najdroższych elementów związanych z uzyskaniem patentu na terenie UE jest przetłumaczenie dokumentów na języki wszystkich krajów, w których wynalazek ma być chroniony. Już w ubiegłym roku wydawało się, że problem ten zostanie rozwiązany, jednak nie wszystkie kraje zgodziły się na wysunięte propozycje, a Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że powołanie ogólnoeuropejskiego sądu patentowego może naruszać prawo UE.

Wobec tego grupa 12 krajów zaproponowała, że stworzy osobny system patentowy, pozwalający na publikowanie patentów po angielsku, francusku lub niemiecku. Do planu tego dołączyło z czasem 13 kolejnych państw. Nie przystąpiły Włochy i Hiszpania.

Nowy plan zakłada, że dokumenty patentowe będą składane w jednym z trzech wymienionych języków, a uzyskany patent będzie obowiązywał na terenie całej UE. Jeśli językiem urzędowym obowiązującym w kraju osoby lub organizacji składającej wniosek patentowy, jest inny język niż angielski, francuski lub niemiecki, koszty tłumaczenia będą pokrywane z pieniędzy budżetowych.

Unia Europejska patent tłumaczenie