Lwy na krawędzi zagłady

| Nauki przyrodnicze

Lwom zamieszkującym Zachodnią Afrykę grozi zagłada. Zwierzęta, które niegdyś zamieszkiwały cały obszar od Senegalu po Nigerię, żyją obecnie w czterech izolowanych populacjach liczących w sumie 250 dorosłych osobników. Tylko jedna z nich składa się z więcej niż 50 osobników.

Badania, w wyniku których powstał alarmujący raport opublikowany w PLOS ONE, były prowadzone przez naukowców z Wielkiej Brytanii, Kanady, USA i krajów Zachodniej Afryki, pracujących pod kierunkiem doktora Philippa Henschela. Naukowcy przez sześć lat prowadzili prace na terenie 11 krajów, w których w ciągu ostatnich 20 lat prawdopodobnie widziano lwy. Gdy w 2006 roku rozpoczęliśmy spis wszystkich lwów z Afryki Zachodniej mieliśmy dane, które wskazywały, że zwierzęta te przetrwały na wszysktich 21 obszarach chronionych. Zbadaliśmy je wszystkie. To najlepsze miejsca do zamieszkania, jakie lwy mogą znaleźć w całej Afryce Zachodniej. Wyniki badań nas zaszokowały.Większość z tych obszarów było chronionych jedynie na papierze, nie miały ani budżetu, ani patroli, straciły wszystkie lwy i inne charakterystyczne duże ssaki - mówi Henschel.

Okazało się, że na Zachodzie Afryki lwy występują już tylko w pięciu krajach: Senegalu, Nigerii oraz na pograniczach Beninu, Nigru i Burkina Faso. Utrata tych zwierząt nie będzie tylko i wyłącznie zmniejszeniem zasięgu występowania lwów. Badania genetyczne wykazały bowiem, że zachodnioafrykańskie koty są blisko spokrewnione z wytępionym przez ludzi lwem berberyjskim oraz z lwem azjatyckim, którego około 400 ostatnich przedstawicieli żyje w Indiach. Lwy z Afryki Zachodniej mają unikatowy kod genetyczny, niespotykany u żadnych innych lwów czy to żyjących na wolności, czy w niewoli - mówi doktor Christine Breitenmoser, współprzewodnicząca Cat Specialist Group z Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, która określa status gatunków. Jeśli stracimy te lwy, to stracimy unikatową lokalnie zaadaptowaną populację, która nigdzie indziej nie występuje.

Eksperci przypominają, że tempo, w jakim ludzie tępią gatunki jest tak wielkie, iż każde badania są nieaktualne już w chwili ich zakończenia. To oznacza, że tym pilniejsza jest potrzeba podjęcia działań mających na celu uratowanie gatunku.

Obecnie w całej Afryce żyje mniej niż 35 000 lwów. Zamieszkują one obszar czterokrotnie mniejszy niż w przeszłości. Wszystkie lwy Afryki Zachodniej żyją na obszarze mniejszym niż 50 000 kilometrów kwadratowych. To mniej więcej tyle ile wynosi łączna powierzchnia województw mazowieckiego i świętokrzyskiego. Zajmują zatem 1% swojego oryginalnego zasięgu występowania.

lew Afryka Zachodnia zagłada lew berberyjski lew azjatycki