Zdemolowaliśmy oceany

| Nauki przyrodnicze
Jim Maragos, US Fish and Wildlife Service

World Wildlife Fund (WWF) informuje, że od roku 1970 liczba ptaków morskich oraz ryb, ssaków i gadów w oceanach zmniejszyła się o połowę. Ekosystemy są na krawędzi załamania. Z badań WWF i Londyńskiego Towarzystwa Zoologicznego (ZSL) wynika, że populacje takich ryb jak tuńczyk, makrela czy pelamida (bonito) spadły niemal o 75%. Te niekorzystne zjawiska są spowodowane działalnością człowieka. To potężny, olbrzymy spadek liczebności krytycznych gatunków. Oceany są odporne, ale istnieje granica ich wytrzymałości - mówi Marco Lambertini, dyrektor generalny WWF International. Ludzkość doprowadziła oceany na skraj katastrofy, która grodzi nie tylko ekosystemowi, ale zasobom żywności, od których zależne są miliardy ludzi.

Na potrzeby najnowszych badań specjaliści z WWF i ZSL przeanalizowali dane dotyczące 5829 populacji 1234 gatunków. Z tych badań wynika, że tylko w czasie mojego życia ze światowych oceanów zniknęły miliardy zwierząt. To straszliwe i niebezpieczne dziedzictwo, jakie pozostawimy naszym wnukom - stwierdza Ken Norris, dyrektor ds. naukowych ZSL.

Problemem nie jest jedynie nadmierny połów ryb. Ludzie zniszczyli rafy koralowe i namorzyny, gdzie przychodzą na świat i dorastają liczne gatunki, w coraz bardziej zanieczyszczonych oceanach pływają miliony ton plastiku, który trafia do przewodów pokarmowych zwierząt, globalne ocieplenie powoduje coraz większe zakwaszenie oceanów.

Autorzy badań zauważają, że floty rybackie na całym świecie są zbyt duże jak na możliwości oceanów. Ponadto do rybołówstwa świat dopłaca od 14 do 36 miliardów USD rocznie, co czyni ten biznes sztucznie opłacalnym. W najbliższych dniach ma dojść do spotkania przedstawicieli rządów, którzy mają podjąć decyzję o zakończeniu po roku 2020 nadmiernego połowu oraz zaprzestania stosowania szczególnie destrukcyjnych technik połowu. Ma do doprowadzić do możliwie najszybszego odrodzenia się oceanów. Wiadomo, że restrykcje działają. Niektóre obszary, jak np. okolice Fiji, udało się ożywić właśnie dzięki zdecydowanym działaniom.

FAO (Food and Agriculture Organization) informuje, że w roku 2012 ludzie wyłowili 79,7 miliona ton ryb. To mniej niż rok wcześniej, kiedy to światowe połowy wyniosły 82,6 miliona ton.

ocean ekosystem ryby ptaki gady