Płyny do płukania ust podnoszą ciśnienie

| Zdrowie/uroda
Alden Chadwick (aldenchadwick), CC

Antybakteryjne płyny do płukania ust prowadzą do wzrostu ciśnienia, zwiększając ryzyko zawału i udaru.

Codzienne zabijanie bakterii z jamy ustnej to katastrofa, kiedy niewielkie wzrosty ciśnienia mają znaczący wpływ na zachorowalność i śmiertelność z powodu chorób serca i udaru - zaznacza prof. Amrita Ahluwalia z Queen Mary University of London.

Krążący anion azotanowy(V) - NO3- - który pochodzi m.in. ze źródeł pokarmowych, jest ekstrahowany przez gruczoły ślinowe i akumuluje się w ślinie. Mikroflora jamy ustnej redukuje go do anionu azotanowego(III) - NO2-. Historycznie proces ten postrzegano jako szkodliwy, bo może sprzyjać tworzeniu potencjalnie rakotwórczych N-nitrozamin. Ostatnie badania sugerują jednak, że anion azotanowy(III) może być prekursorem dla produkcji powodującego rozkurcz mięśniówki gładkiej tlenku azotu; podanie NO2- zmniejsza u ludzi ciśnienie. Ponieważ nie znano udziału bakterii jamy ustnej w ustalaniu ciśnienia, Brytyjczycy postanowili przeprowadzić eksperyment.

U 19 zdrowych ochotników ciśnienie mierzono w dwóch tygodniowych okresach. Pierwszy (kontrolny) stanowił bazę odniesienia. W następnym badani mieli 2 razy dziennie płukać usta płynem antybakteryjnym. Każdorazowo po 7 dniach mierzono ustną zdolność redukcji anionu azotanowego(V) i poziom NO2-. Okazało się, że w porównaniu do okresu kontrolnego, płukanie zmniejszyło ustną produkcję anionu azotanowego(III) aż o 90%, a jego stężenie w osoczu o 25%. Ciśnienia skurczowe i rozkurczowe wzrosły o 2-3,5 mmHg (wzrosty korelowały ze spadkami krążącego NO2-).

Co istotne, wpływ płukania na ciśnienie uwidocznił się już w 1. dniu. Utrzymywał się w całym tygodniu eksperymentalnym.

płyn do płukania jama ustna mikroflora bakterie tlenek azotu anion azotanowy(III) anion azotanowy(V) Amrita Ahluwalia