Recepta na długowieczność: mniej czasu spędzanego samotnie

| Zdrowie/uroda
mk is't raelly em, CC

Samotność i społeczna izolacja są zagrożeniem dla długowieczności. Zjawisko to występuje nawet u ludzi, którzy lubią być sami. Brak związków jest większym problemem zdrowotnym dla osób poniżej 65. r.ż.

Wpływ [samotności] jest porównywalny do otyłości, czyli zjawiska bardzo poważnie branego przez specjalistów od zdrowia publicznego. Powinniśmy zmienić swoje podejście do związków społecznych i zacząć je traktować bardziej poważnie - przekonuje Julianne Holt-Lunstad z Brigham Young University.

Amerykanie odkryli, że choć starsi ludzie są częściej samotni i generalnie ryzyko zgonu jest w ich przypadku większe, to samotność i społeczna izolacja pozwalają lepiej przewidzieć ryzyko przedwczesnego zgonu w młodszych populacjach poniżej 65. r.ż.

Wskaźnik samotnego życia jest nie tylko najwyższy w ciągu stulecia, ale i w całej historii naszej planety. Ponieważ samotność staje się coraz częstsza, sądzimy, że możliwa jest epidemia tego zjawiska w przyszłości - przekonuje Tim Smith.

Autorzy publikacji z pisma Perspectives on Psychological Science analizowali szereg studiów dotyczących zdrowia. W sumie uwzględniono próbę ponad 3 mln osób z badań obejmujących dane nt. samotności, społecznej izolacji i życia w pojedynkę.

Kontrolując takie zmienne, jak status socjoekonomiczny, wiek, płeć oraz istniejące wcześniej choroby, naukowcy stwierdzili, że brak związków społecznych stanowi ryzyko dodane, zaś występowanie związków ma korzystny wpływ na zdrowie.

Wcześniejsze badanie Holt-Lunstad i Smitha plasuje podwyższone ryzyko zgonu z powodu samotności w tej samej kategorii, co palenie 15 papierosów dziennie i bycie alkoholikiem. Najnowsze studium sugeruje, że samotność nie tylko należy do tej samej kategorii, co znane czynniki ryzyka, ale i przewyższa ryzyko zdrowotne związane z otyłością.

samotność izolacja społeczna długowieczność ryzyko zagrożenie przedwczesny zgon Tim Smith Julianne Holt-Lunstad