Szczurzy mózg pamięta bodźce działające w czasie znieczulenia ogólnego

| Psychologia
Patrick Hoesly, CC

Szczurzy mózg może pamiętać zapachy, z którymi zetknął się podczas znieczulenia ogólnego.

W ramach eksperymentu 107 szczurów losowano do 12 różnych paradygmatów znieczulenia i ekspozycji na zapach. Niektóre stykały się z tą samą wonią podczas i po znieczuleniu, części przed uśpieniem podawano powietrze, a po zapach, niektórym prezentowano znane, innym nowe zapachy, grupa kontrolna nie miała zaś do czynienia z żadnymi woniami. Gdy zwierzęta nie znajdowały się już pod wpływem anestetyku, oceniano ich pamięć zapachową. W tym celu obserwowano zachowanie: poszukiwanie ukrytych zapachów czy interakcje z zapachowymi kulkami.

W kolejnym etapie badań zespół doktora Yana Xu ze Szkoły Medycznej Uniwersytetu w Pittsburghu zauważył, że choć nic w zachowaniu szczurów nie sugerowało, że pamiętają one o kontakcie z zapachem w czasie znieczulenia, zmiany w tkance mózgowej (imprinting) świadczyły o czymś przeciwnym.

Fakt, że znieczulony mózg może odbierać informację czuciową - i zarówno w czasie narkozy, jak i po niej rozróżniać, czy informacja jest nowa, czy znana, nawet jeśli ktoś nie pamięta samego kontaktu - sugeruje potrzebę ponownej oceny sposobu pomiaru [...] głębokości znieczulenia - podsumowuje Xu.

znieczulenie ogólne pamięć poziom komórkowy imprinting szczury zachowanie Yan Xu