Zaczęło się 50 lat temu

Od ARPANETu do internetu

W końcu w roku 1983 Pentagon dokonał podziału ARPANETU na dwie sieci. Jedna z nich, nadal zwana ARPANETEM pozostała otwarta i miała służyć głównie społeczności naukowej, druga zaś – MILNET – stała się siecią wojskową, w której zastosowano takie zabezpieczenia jak silne szyfrowanie i kontrola dostępu. Mniej więcej do połowy lat 80. ARPANET stał się niezwykle popularnym narzędziem pracy dla naukowców i programistów. Jednak cieszył się on też coraz większym zainteresowaniem innych grup społecznych i zawodowych. Powoli też kładziono podwaliny pod komercjalizację sieci. Była ona dziełem amerykańskiej Narodowej Fundacji Nauki (NSF). Od 1984 roku używała ona ARPANETU w roli zasadniczego elementu swojej własnej sieci NSFNETu, jednak jeszcze przed rokiem 1988 NSF zainicjowała działania mające na celu zachęcenie do budowania „prywatnych sieci długodystansowych”. NSF chciała, by rozwojem sieci nie zajmowały się tylko instytucje naukowe czy rządowe, ale by powstawały małe lokalne sieci zapewniające swoim użytkownikom łączność z ARPANETem.

Projekt ARPANET został oficjalnie zamknięty w 1990 roku, a w 1995 roku wyłączono NSFNET. W tym czasie wielka sieć przestała być już domeną naukowców i wojskowych, a stała się internetem, z którego korzystać mógł każdy. Było to możliwe dzięki pracy Tima Bernersa-Lee i stworzeniu przez niego World Wide Web. Berners-Lee osobiście zbudował zasadnicze elementy WWW: wykorzystujący hipertekst język HTML, internetowy adres w formie łatwej do przyswojenia czyli URI (URL) oraz protokół HTTP pozwalający na korzystanie z odnośników. Jest on też autorem pierwszego edytora i przeglądarki internetowej oraz pierwszego webserwera.

W ciągu tych kilku dziesięcioleci, jakie minęły od czasu przesłania pierwszej informacji pomiędzy połączonymi w sieć komputerami dokonała się olbrzymia rewolucja technologiczna, społeczna i kulturowa. Z internetu korzysta już ponad 4,3 miliarda ludzi. Ma on swoje blaski i cienie, jednak jego wpływ na nasze życie polityczne, osobiste czy społeczne jest tak olbrzymi, że z pewnością internet można zaliczyć do jednych z największych wynalazków ludzkości.

internet ARPANET Paul Baran sieć komputer mainframe Vint Cerf Tom Berners-Lee WWW