Samozwijające się niby-koralowce oczyszczą wodę z metali ciężkich

| Nauki przyrodnicze
Elsevier

Nowy materiał, który przypomina koralowce, może skuteczniej usuwać toksyczne metale ciężkie, np. rtęć, z oceanów.

Gdy rtęć dostanie się do wody, rośliny i zwierzęta ją wchłaniają. Pierwiastek akumuluje się w łańcuchu pokarmowym, przez co np. ryby stają się toksyczne.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że w społecznościach rybackich 1,5-17 na 1000 dzieci wykazuje zaburzenia poznawcze spowodowane spożyciem ryb zawierających rtęć.

Dla koralowców, które wykazują się wysoką zdolnością adsorpcji metali ciężkich, zabójcze są nawet niewielkie ich ilości. Inspirując się tymi organizmami, dr Xianbiao Wang i zespół z Anhui Jianzhu University stworzyli nanopłytki z tritlenku diglinu, które miały adsorbować rtęć z wody.

Tritlenek diglinu już wcześniej wykorzystywano do usuwania zanieczyszczeń, ale ponieważ materiał nie miał optymalnej budowy, nie sprawował się zbyt dobrze. Nowe nanopłytki zwijają się w strukturę przypominającą koralowce i zachowują się bardzo podobnie do nich. Testy wykazały, że nanopłytki przypominające koralowce usuwały z wody 2,5 razy więcej rtęci niż tradycyjne nanocząstki Al2O3.

Adsorpcja to łatwy sposób usuwania zanieczyszczeń z wody, dlatego rozwijanie nowych produktów do tego celu jest wielkim wyzwaniem w ramach naprawy środowiska. [...] Ciekawie jest projektować i wytwarzać adsorbenty o różnej strukturze [chemicznej i fizycznej], by zobaczyć, jak się zachowują. Szczególnie duży potencjał wydają się mieć materiały biomimetyczne - podkreśla Wang.

materiał koralowce tritlenek diglinu adsorpcja metale ciężkie rtęć dr Xianbiao Wang