Jak zostać optykiem rzemieślnikiem najważniejsze informacje o KRIO

Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna

KRIO to skrót od Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej – organizacji działającej na terenie całej Polski, zrzeszającej optyków. Dba o interesy branży, nieustannie śledząc zmieniające się przepisy i dbając o to, by nie były dotkliwe dla optyków w Polsce. Umożliwia podnoszenie kwalifikacji zawodowych, organizując liczne szkolenia, warsztaty i konferencje.

Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna

KRIO pozwala na zdawanie egzaminów przygotowujących do zostania optykiem rzemieślnikiem, którego charakteryzuje nie tylko wiedza teoretyczna, ale przede wszystkim praktyczne doświadczenie. Pełni funkcję koordynatora mającego ujednolicać egzaminy czeladnicze i mistrzowskie nie tylko dotyczące optyki, ale wszystkich izb w Związku Rzemiosła Polskiego. KRIO stanowi zatem gwarancję jakości usług optycznych w Polsce. Została zarejestrowana w 1996 roku jako członek Związku Rzemiosła Polskiego.

Od 2007 roku funkcjonuje w siedzibie na Bielanach w Warszawie. Od 2008 roku, z inicjatywy Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej, organizowane są Targi Optyka, umożliwiające rozwój biznesu. Organizuje także projekty edukacyjne dotyczące widzenia, wyjaśniając w nich przyczyny powstawania wad wzroku, sposoby, by się z nimi uporać oraz rolę specjalistów w zakresie problemów ze wzrokiem. To wszystko sprawia, że optyk, którego zakład zrzeszony jest w KRIO będzie świetnym specjalistą, któremu klient może w pełni zaufać.

Kim jest optyk rzemieślnik?

Czym różni się zwykły optyk od optyka rzemieślnika? Ten pierwszy posiada, owszem, odpowiednie wykształcenie kierunkowe, ale… to wszystko. W niektórych przypadkach na stanowisku optyka zatrudnia się również osoby bez wykształcenia.  W obydwu tych przypadkach osoby takie nie mają doświadczenia pozwalającego  na rzetelne wykonywanie zawodu. Optyk rzemieślnik to człowiek, który nie tylko posiada wiedzę teoretyczną popartą dyplomem, ale także odbył szereg praktyk pod czujnym okiem specjalistów. Dobry optyk rzemieślnik (https://www.krio.org.pl/optyk-rzemieslnik/) powinien charakteryzować się pewnymi konkretnymi cechami, do których należą:

  • Rzetelność
  • Sumienność
  • Chęć nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania wiedzy
  • Cierpliwość wobec klientów
  • Bycie dobrym doradcą
  • Zmysł estetyczny
  • Umiejętności sprzedażowe
  • Pomysłowość, kreatywność
  • Wiedza medyczna dotycząca widzenia
  • Profesjonalizm

Optyk rzemieślnik posiadający takie cechy to gwarancja najwyższej jakości usług, któremu możemy bez wątpliwości powierzyć swoje zdrowie. Dlaczego warto? Badania statystyczne udowadniają, że aż 90% klientów woli wybrać optyka rzemieślnika!

Egzaminy rzemieślnicze organizowane przez Krajową Rzemieślniczą Izbę Optyczną

Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna organizuje egzaminy rzemieślnicze dla optyków, sprawdzające poziom wiedzy i umiejętności z zakresu optyki. Dzięki egzaminom rzemieślniczym optycy mają szansę potwierdzić swoje kompetencje zawodowe nabyte podczas szkolenia teoretycznego i praktycznej pracy zawodowej. Komisja Egzaminacyjna KRIO przeprowadza egzaminy rzemieślnicze dwa razy w roku: w sesji jesiennej oraz wiosennej, do których należą: egzamin czeladniczy oraz egzamin mistrzowski. Składają się z dwóch etapów: praktycznego, który polega na realizacji wyznaczonych zadań mających na celu sprawdzenie umiejętności, oraz teoretycznego, podczas którego należy udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące, między innymi, przepisów prawa pracy, rachunkowości i dokumentacji zawodowej, a także znajomości technologii, maszyn oraz materiałów. Egzaminy rzemieślnicze organizowane przez Krajową Rzemieślniczą Izbę Optyczną, to gwarancja zdobycia odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, dzięki czemu optyk rzemieślnik staje się specjalistą w swojej dziedzinie.

optyk rzemieślnik KRIO