Nauka w liczbach

v.max1978, CC

Najlepszy nieamerykański


Rankingi ARWU i THE-QS zgadzają się też co do tego, że najlepszą uczelnią spoza USA jest brytyjski University of Cambridge. Według ARWU w bieżącym roku uplasował się on na 4. pozycji, podczas gdy THE-QS klasyfikuje go na 2. miejscu.

Jest on jedną z najstarszych uczelni wyższych w Europie. Podobno początek jego historii dało... morderstwo. W 1209 roku dwóch uczonych z Oxfordu zostało powieszonych za zamordowanie kobiety. Wyrok został wydany przez władze miasta i zatwierdzony przez króla. W proteście Uniwersytet Oxfordzki zawiesił swoją pracę, a jego kadra naukowa wyemigrowała w różne miejsca. Część uczonych przeniosła się do Cambridge, gdzie istniała wcześniej założona szkoła i zmienili ją w uniwersytet. Status uczelni w roku 1231 został rozszerzony przez króla Edwarda III, który dał jej prawo do osądzania własnych członków oraz przyznał pewne zwolnienia podatkowe. Dwa lata później, w 1233 roku papież Grzegorz IX wydał bullę, w której przyznawał uczonym z Cambridge prawo do nauczania we wszystkich krajach chrześcijańskich. Kolejne dwa niezwykle ważne dokumenty również pochodziły ze Stolicy Apostolskiej. W 1290 papież Mikołaj IV nadał Cambridge status Studium Generale, który został  potwierdzony w 1318 roku przez papieża Jana XXII. Status ten oznaczał, że uczelnia została uznana przez Święte Imperium Rzymskie za placówkę naukową najwyższej rangi. Uniwersytety, które już w XIII wieku zostały Studium Generale - a było ich jedynie 9 - cieszyły się najwyższym poważaniem i to one najbardziej wpłynęły na obraz akademicki Europy. Pracujący na nich uczeni byli zachęcani do wykładania na innych uczelniach, Studia Generale wymieniały się też posiadanymi dokumentami. Z bullą papieską, w której nadawano status, wiązał się też przywilej ius ubique docendi, który nadawał absolwentom tych uniwersytetów prawo do wykładania na innych uczelniach bez konieczności nostryfikowania dyplomu.

University of Cambridge jest uczelnią kolegialną, co oznacza, że składa się z niezależnych college'ów, z których każdy ma własne władze i własny majątek. W sumie jego wartość to niemal 8 miliardów dolarów. Uniwersytet jest uczelnią publiczną, a więc jego działalność jest w przeważającej mierze finansowana ze środków budżetowych. Obecnie studiuje na nim ponad 18 000 osób, a uczelnia zatrudnia około 8600 osób.

Absolwenci University of Cambridge przyczynili się do wielu spośród najważniejszych odkryć naukowych. Uczelnię ukończyli Francis Bacon i Isaac Newton, jej absolwentem był odkrywca elektronu J.J. Thomson, twórca teorii ewolucji Darwin czy ojciec mechaniki kwantowej Paul Dirac. Na uniwersytecie studiowali Alan Turing i James C. Maxwell.

Mury University of Cambridge opuściło aż 61 przyszłych noblistów, żadna inna uczelnia nie może pochwalić się tak świetnym wynikiem.

uczelnia zestawienie ranking ARWU THE-QS Harvard University University of Cambridge USA Wielka Brytania Polska Uniwersytet Jagielloński