Przeciwnowotworowy potencjał grzybów od dawna stosowanych w medycynie dalekowschodniej

3 sierpnia 2018, 14:17

Grzyby od dawna wykorzystywane w tradycyjnej medycynie dalekowschodniej zawierają substancje, które mogą wspomóc stworzenie nowych leków przeciwnowotworowych o wysokiej specyficzności i niskiej toksyczności dla zdrowych tkanek.


Nierównowaga pH przyczynia się do alzheimera

3 sierpnia 2018, 13:17

U podłoża choroby Alzheimera (ChA) mogą leżeć zaburzenia równowagi pH w endosomach astrocytów.


Drobna mgiełka i bakterie nie mają szans...

2 sierpnia 2018, 12:13

Amerykańscy naukowcy opracowali urządzenie, które rozpyla środki odkażające. Pracuje ono na różnych substancjach, także tych, których wcześniej nie rozpylano, np. glikolu trietylenowym (ang. triethylene glycol, TEG).


Kapsułka wykrywająca gazy bije testy oddechowe na głowę

2 sierpnia 2018, 07:25

Wykrywająca gazy kapsułka do połykania może pomóc w o wiele trafniejszym diagnozowaniu licznych chorób przewodu pokarmowego.


Wstrzyknięcie iPSC do mózgu może pomóc w chorobie Parkinsona

31 lipca 2018, 13:05

Japońscy naukowcy poinformowali o rozpoczęciu pierwszych badań klinicznych nad leczeniem choroby Parkinsona za pomocą indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych. Badacze, na czele których stoi neurochirurg Jun Takahashi z Uniwersytetu w Kioto, będą wstrzykiwali bezpośrednio do mózgów chorych komórki progenitorowe neuronów dopaminergicznych.


DNA

23andMe udostępnia dane koncernowi farmeceutycznemu

30 lipca 2018, 12:30

Firma biotechnologiczna 23andMe, która sprzedaje testy genetyczne, poinformowała na swoim blogu o rozpoczęciu współpracy z koncernem farmaceutycznym GlaxoSmithKline. Znany producent leków zyska na cztery lata dostęp do bazy danych 23andMe.


Lampa na wrzody

27 lipca 2018, 07:00

W Wielkiej Brytanii powstało urządzenie, które za pomocą światła leczy przewlekłe owrzodzenie.


Osoby, u których po wstaniu dochodzi do szybkiego spadku ciśnienia, są bardziej zagrożone udarem i demencją

26 lipca 2018, 13:18

Ludzie w średnim wieku, u których występuje hipotensja ortostatyczna (szybki spadek ciśnienia tętniczego po przyjęciu pozycji stojącej), są bardziej zagrożeni demencją i udarem.


Krople do oczu z kurkuminą skuteczne w leczeniu wczesnych etapów jaskry

25 lipca 2018, 13:29

Opracowując krople kurkuminowe z nanonośnikami, które podaje się wprost do tylnych partii oka, naukowcy rozwiązali problem słabej rozpuszczalności żółto-pomarańczowego barwnika z bulw ostryżu długiego. Dzięki temu udało się wykorzystać kurkuminę do skutecznego leczenia wczesnych etapów jaskry.


Wpływając na mikrobiom, antybiotykoterapia oddziałuje na metabolizm glukozy

25 lipca 2018, 11:38

Myszy z mikrobiomem przetrzebionym przez antybiotykoterapię (ang. antibiotic-induced microbiome depletion, AIMD) mają niższy poziom glukozy i lepszą wrażliwość na insulinę. Wyniki uzyskane przez naukowców z Instytutu Salka rzucają nowe światło na rolę mikrobiomu w cukrzycy. Powinny też dać lepszy wgląd w skutki uboczne obserwowane u pacjentów leczonych dużymi dawkami antybiotyków.